Սասնա ծռեր» էպոսի փառատոնը ...

ժամանակահատվածը՝ մայիսի 25- հունիսի 5
Մասնակիցներ՝ «Արձագանք» ջոկատ
Հարթակ՝ Micrososft Teams
Նպատակ, խնդիրներ, գործունեության ընթացք

  • էպոսը՝ որպես ժողովրդական սեղծագործություն՝ ճանաչում
  • էպոսների դրսևորման առանձնահատկությունները՝ դիտարկում, ուսումնասիրություն, քննարկում
  • հնագույն էպոսներ՝ ժամանակագրություն
  • «Սասնա ծռեր» էպոսի ճանաչում
  • «Սասնա ծռեր» էպոսի կերպարային համակարգը, ուսումնասիրում, ճանաչում
  • կերպարային համակարգի դիտարկում՝ արձագանքներ
  • գերբնական տարրերը «Սասնա ծռեր» էպոսում՛ քննարկում, 21-րդ դարի մոտիվների ներմուծում
  • կանանց կերպարները էպոսում՝ ճանաչում, ուսումնասիրում

«Սասնա ծռեր» մուլտֆիլմ