На изображении может находиться: растение, цветок, на улице и природа


Համապատասխան Մայիսի 11-15-ի հեռավար ուսուցման աշխատակարգ-ի ՝ ընթացավ հեռավար ուսուցման ևս մեկ շաբաթ:
Համապատասխան ժամանակացույցի՝ ընթացան իմացումի հրճվանք լաբարատորիայի, օտար լեզվի, երկարացված օրվա նախագածերին համապատասխան տեսադասերը։
Ստորև բլոգային հրապարակումների փաթեթները՝ համապատասխան նախագծերի․