Կոլաժը՝ սովորող Ալինա Դանղյանի բլոգից

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴՊՐՈՑ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

Համակարգում

Ընատենկան դպրոցի սովորողները, ծնողները, ուսումնասիրելով 4-5-րդ դասարանների ուս․ պլանը, հանդես են եկել առաջարկներով։
Առաջարկները՝ ստորև․

  1. օտար լեզուների(մասնավորապես ռուսերենի) դասաժամերը բաժանել 2 խմբի, ըստ երեխաների լեզվի իմացության աստիճանի, հատկացնել ավելի շատ դասաժամեր
  2. քչացնել նախագծերը, քանի-որ առարկաները շատացել են և դասերը չտուժեն։
  3. վերանայել աշակերտների կարգապահական հարցերը կրթահամալիրի բոլոր մասնաճյուղերում
  4. լրացուցիչ (տնային) աշխատանքը հանել
  5. առարկաների ցանկում չկա Հայոց լեզու առարկան։ Արդյոք դա բացթողում է, թե ներառված է հայագիտության դասընթացի մեջ։