• ուսուցիչը՝ նախագծի խորհրդատու
  • ծնողը՝ նախագծի ուսուցիչ
  • սովորող՝ նախագծի իրականացնող

Նպատակը

  • դիտարկել խորհրդատու-ուսուցչի դերը ընտանեկան դպրոցի կազմակերպման, զարգացման հարթակում (hետագա քայլեր, առաջարկություններ, զարգացման հեռանկար)
  • ուսուցիչ-ծնողը՝ որպես ընտանեկան դպրոցի հեղինակ-համակարգող
  • սովորողը՝ ընտանեկան դպրոցի ներկայացուցիչ
    (սովորողը ընտանեկան դպրոցի ինքնակազմակերպման հարթակում, սովորողի ընտանեկան դպրոցի նախագիծը)

Գործողությունների ընթացք, նկարագրություն

Ընտանեկան դպրոցի կազմակերպման յուրաքանչյուր գործառույթ կունենա իր ներկայացուցիչ ընտանեկան դպրոցը։ Համապատասխան նախագծերի՝

  • խորհրդատու-ուսուցիչը կներկայացնի իր գործառույթները, առաջարկները
  • ուսուցիչ-ծնողը կներկայացնի իր դերն ու նշանակությունը ընտանեկան դպրոցի կազմակերպման հարթակում
  • սովորողը, հանդես գալով որպես ընտանեկան դպրոցի ներկայացուցիչ, կներկայացնի իր նախագիծը՝ որպես ուսուցիչ-խորհրդատուի և ուսուցիչ-ծնողի համագործակցության արդյունք