Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոց-պարտեզի 3-3 դասարանի սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝  26.04 -24.05

Նպատակ՝

 • բլոգային հմտությունների դիտարկում, ուսումնասիրում, զարգացում
 • մեդիահմտությունների դիտրակում
 • մարզական հմտությունների դիտարկում, զարգացում, գնահատում
 • լեզվագործունեություն՝ ընթերցելու, ընթերցած նյութը վերարատադրելու հմտությունների դիտարկում
 • մաթեմատիկական հմտոթւյունների դիտարկում
 • տեխնոլոգիական-նկարչական հմտությունների դիտարկում, կարողությունների գնահատում
 • բնագիտական հմտությունների գնահատւոմ, դիտարկում
 • օտար լեզվի՝ անգլերեն-ռուսերեն կարողությունների դիտարկում, օտար լեզվով շփում, գնահատում

Ուսումնական գործունեության ոլորտներ

 • լեզվական-ստեղծագործական
 • մաթեմատիկական
 • տեխնոլոգիական-նկարչական
 • բնագիտական
 • երաժշտական
 • մարզական
 • ՏՀՏ

Լեզվական-ստեղծագործական ուսումնական գործունեություն

 • տեքստի հետ աշխատելու հմտությունների դիտարկում ՝ դժվարհասկանալի բառերի առանձնացում, օնլայն բառարանի միջոցով բառերի բացատրություն, նոր բառերով փոխարինում, վերապատմում և այլն։

Մաթեմատիկական ուսումնական գործունեություն

 • ֆլեշմոբերի մասնակցության դիտարկում
 • բաժանման, բազմապատկման, գումարման, հանման գործողությունների դիտարկում
 • խնդրի խառնաշփոթ՝ դիտարկում, ուծուման տարբերակներ
 • մաթեմատիկական չափումներ ֆիզիկակկան միջավայրում՝ տուն, բակ և այլն

Բնագիտական ուսումնական գործունեություն

 • շրջակա միջավայրի դիտարկում
 • մարմնի մասերի ուսումնասիրում
 • տիեզերքը՝ որպես գիտություն

Տեխնոլոգիական ուսումնական գործունեություն

 • տեխնոլոգիական-նկարչական հմտությունների դիտարկում, ուսումնասիրում
 • կատռարված աշխատանքների փաթեթի ստեղծում

Ամփոփում՝

Աշխատանքները հրապարակվում են սովորողների անհատական բլոգներում՝ տեսանյութերի, պատումների, փաթեթների տեսքով։ Դասվարը ամփոփում է աշխատանքները՝ ներկայացնելով գործունեությունների համապատասխան փաթեթներ։

Արդյունքներ

1․ մարզական գործունեություն
2․ երաժշտական գործունեություն
3․ տեխնոլոգիական-նկարչական գործունեություն

4․ բնագիտական գործունեություն