Համապատասխան Մարտի 30-ից ապրիլի 3-ի հեռավար ուսուցման աշխատակարգի՝ընթացավ հեռավար ուսուցման ևս մեկ շաբաթ:
Շաբաթը դիտարկվեց հետևյալ գործունեությամբ.