Իհարկե, դժվար է երգերի մեծ ու խառնաշփոթ ցանկից ընտրել ամենաները։
Ես կառաջնորդվեմ հետևյալ սկզբունքով՝ կընտրեմ երգեր, որոնք, անկախ իրենց «տարիքից», չեն լքում ինձ։