Մարտի 16-20-ի հեռավար ուսուցման աշխատակարգ

1․ Հեռավար ուսուցում՝ 16․03․2020
2․ Հեռավար ուսուցում՝ 17․03․2020
3․ Հեռավար ուսուցում՝ 18․03․2020
4․Հեռավար ուսուցում՝ 19․03․2020
5․ Հեռավար ուսուցում՝ 20․03․2020