Ժամանակահատվածը՝ մարտի1-մայիսի 30

Նպատակ

 • տեղծագործական մտքի դիտարկում, գնահատում, զարգացում
 • ստեղծագործական երևակայության դիտարկում, գնահատում, զարգացում
 • բանավոր ու գրավոր խոսքի զարգացում
 • ՏՀՏ հմտությունների զարգացում
 • ինքնուրույն և խմբով աշխատելու հմտությունների զարգացում
 • տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում

Ուսումնական գործունեության ոլորտներ

 • լեզվական-ստեղծագործական
 • մաթմատիկական
 • մարզական
 • տեխնոլոգիական
 • երաժշտական
 • ՏՀՏ

Լեզվական-ստեղծագործական ուսումնական գործունեություն

 • հորինուկներ՝ գարնան մասին հանելուկներ, հեքիաթներ, աքրոս-տիքոսներ
 • բառակազմական շարք՝ գարուն, կանաչ, արև,անձրև, ծիածան ևայլ բառերով ստեղծել բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր բառեր, դիտարկել կազմության օրինաչափությունները, տվյալ բառերով քայլ առ քայլ կազմել բառակապակցություններ, նախադասություններ, պատում
 • ստեղծագործական շարք՝ ռոդարիական հնարքներով՝ բառախաղերի, մեկը մյուսին շարունակելու, հեքիաթի ձևախեղման և այլնի միջոցով ստեղծել հեքիաթների անհատական-ստեղծագործական շարք՝ հրապարակելով բլոգներում

Մաթեմատիկական գործունեության ոլորտ

 • երկնիշ թվերի բազմապատկում, բաժանում
 • եռանիշ թվերի բազմապատկում, բաժանում
 • քառանիշ-հնգանիշ թվերի գումարում, հանում
 • բանավոր խնդիրների կազմում գարնանային թեմատիկայով

Մարզական գործունեության ոլորտ

Մարզական խաղեր բակում, լող, հեծանվավարություն և այլն

Տեխնոլոգիական գործունեության ոլորտ

 • մարտիության բացիկների պատրաստում
 • զատկական իրերի պատրաստում

Երաժշտական գործունեության ոլորտ՝ գարնանային, զատկական, թումանյանական երգերի ուսուցում։

ՏՀՏ հմտություններ

 • Paint
 • Power Point
 • Office Word

Տեղեկատվական տեքստեր

Ընտանեկան նախագծեր

Գարնանային պատրաստություններ՝ բակի, միջավայրի մաքրում-խնամք, սերմնացան։

Ամփոփում

Նախագծի ընթացքում ստեղծված ուսումնական նյութերը հրապարակվում են դասվարի, սովորողների բլոգներում, ենթակայքում, կայքում:

Հ․գ նախագիծն իր մեջ ներառում է առանձին նախագծեր, որոնք հանդես են գալիս այս նախագծի ենթանախագծեր: