Մարտի 2-6-ի հեռավար ուսուցման աշխատակարգ

1․ Հեռավար ուսուցում։ Օր առաջին
2․ Հեռավար ուսուցում։ Օր երկրորդ
3․ Հեռավար ուսուցում։ Օր երրորդ
4․ Հեռավար ուսուցում։ Օր չորրորդ
5․ Հեռավար ուսուցում։ Օր հինգերորդ