Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի՝ հունվար ամսվա ամենասիրելի գործողությունը սովորողների ՝մեկը մյուսի շարժման արագությունը, պարանով կատարած ցատկերի արագությունն ու քանակը, թռիչքնի հեռավորությունը A-ից B-կետ հաշվելն էր։ Սովորողները բաժանվում էին զույգերի, համապատասխանաբար հաշվում մեկը մյուսի կատարած գործողությունները, այնուհետև կատարում համեմատություն և ստանում միջին վիճակագրություն։