«Արձագանք» ջոկատի 2020 թվականի առաջին ռադիոթողարկումը միջավայրի խնամքի մասին է։ Սովորողները ներկայացնում են, թե որքան կարևոր է մաքուր կենսամիջավայրը և առաջարկում են աղբից տարածքը մաքրելու եղանակներ՝ հիմնվելով սեփական օրինակի վրա։