Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի՝ հոկտեմբեր ամսվա արդյունավետ գործողություններից էր սովորողների կողմից խնդիրների կազմումը՝ համապատասխան կամ նախանշված մեկ պայմանի, կամ առանց որևէ պայմանի։ Տեղում սովորողները՝ անհատական կամ խմբերով, կազմում էին տարատեսակ խնդիրներ, որոնք լուծում էին մյուս սովորողները։