Խնդիրներ

 • Ո՞վ է Կոմիտասը (կենսագրության ուսումնասիրություն, ստեղծագործական ուղու ուսումնասիրում)
 • Ի՞նչ է ազգային երգը
 • Ի՞նչ է ազգային երգի մշակումը

Նպատակ

 • բանավոր խոսքի զարգացում
 • ՏՀՏ հմտությունների զարգացում
 • Կոմիտաս բանաստեղծ՝ կենսագրության ուսումնասիրում, գիտելիքների ամրապնդում
 • կոմիտասյան բանաստեղծությունների ընթերցում, էական հատկանիշների վերհանում, հիմնական գաղափարի ընդգծում, ռադիոձայնագրություն

Ուսումնասիրվող ստեղծագործությունների ցանկը՝

 • Աշուն
 • Աշուն կյանք
 • Աշուն օր
 • Ծաղիկ ու շաղիկ
 • Աշուն ու գիշեր
 • Կյանք

Աղբյուրը՝ Կոմիտաս «Բանաստեղծություններ»

Տեսադիտման նյութեր

Ամփոփումը՝ ռադիոնյութերի տեսքով ։