Խնկոյանական առակներն ու հեքիաթները փոքրիկներին ու մեծիկներին երևակայական թռիչքների, ստեղծագործական անեզր մտորումների հնարավորություն են ընձեռում ։
Այդ հնարավորություններն անընդհատ որսալով՝ ընդառաջ ենք գնում խնկոյանական օրերին։

Խնդիրներ

 • Ո՞վ է Խնկո Ապերը (կենսագրության ուսումնասիրություն, գրական ստեղծագործությունների ուսումնասիրում)
 • Ի՞նչ է առակը
 • Ի՞նչ է հեքիաթը

Նպատակ

 • բանավոր խոսքի զարգացում
 • ստեղծագործական երևակայության զարգացում
 • ՏՀՏ հմտությունների զարգացում
 • Խնկո Ապեր հեղինակ՝ կենսագրության ուսումնասիրում, գիտելիքների ամրապնդում
 • հքիաթների/առակների ընթերցում, էական հատկանիշների վերհանում, հիմնական գաղափարի ընդգծում, ռադիոձայնագրություն
 • թատերական ներկայացումների միջոցով ինքնադրսևորման կարողությունների ձեռքբերում/ամրապնդում

Ուսումնասիրվող ստեղծագործությունների ցանկը՝

 • Խուլի այծերը
 • Ագռավն ու աղվեսը
 • Մկների ժողովը
 • Գայլն ու գառը
 • Ընկեր
 • Ընկույզն ու որդը

Տեսադիտման նյութեր

Ամփոփումը՝ սովորողների, դասվարի բլոգում։