Ուսումնասիրության հարթակ՝ Արևելյան դպրոց պարտեզի 1-3-րդ դասարանների սովորողների բլոգներ։

ժամանակացույց՝

 • գործողությունների ընթացք՝ հոկտեմբերի 14-27
 • ամփոփում՝ հոկտեմբերի 27-նոյեմբերի 4

Նպատակ՝ դիտարկել

 • սովորողի բլոգավարության ունակությունները
 • բլոգ ունենալու/չունենալու հիմքերը
 • կիրառության հաճախականությունը
 • հրապարակումների գրագիտության աստիճանը
 • բլոգային հրապարակումների որակական աճի նախադրյալները, հետևանքները, առանձնահատկությունները
 • բլոգային հրապարակումների որակական անկման նախադրյալները, հետևանքները, առանձնահատկությունները

Գործողությունների ընթացք

 • 1-3-րդ դասարանների սովորողների բլոգների հասցեների հավաքագրում
 • բլոգավարության սկիզբը՝ ո՞ր դասարանից է տվյալ սովորողը զբաղվում բլոգավարությամբ
 • համեմատական քննություն՝ համապատասխան բլոգավարությամբ զբաղվելու ժամանակահատվածի (ստեղծման օրից մինչ 01․10․19թ․)
 • բլոգի արտաքին տեսքի քննություն
 • ներքին՝ բովանդակային համակարգի քննություն (ուղղագրական-կետադրական սխալներ, գրագետ-ոչ գրագետ նախադասություններ, բովանդակային կառույցի քննություն և այլն)
 • վիճակագրության կազմում

Ամփոփում՝ հիմքում ունենալով ստացված արդյունքները՝ վիճակագրության կազմում՝ համապատասխան բլոգային համակարգի ուսումնասիրության նախանշված կետերի, հրապարակում։