Մասնակիցներ՝ 1-ից 3-րդ դասարանցիներ

Նպատակ

 • երևակայության զարգացում
 • ստեղծագործական ունակությումմերի բացահայտում/զարգացում
 • ստեղծական աշխատանքով զբաղվելու կարողություն
 • բանավոր խոսքի զարգացում
 • ինքնուրույն և խմբով աշխատելու կարողություն

Խնդիրներ

 • ՏՀՏ հմտությունների զարգացում
 • ստեղծագործական երևակայության զարգացում
 • ունակությունների ճանաչում, զարգացում
 • բանավոր  խոսքի զարգացում
 • ուսումնասիրելու կարողությունների զարգացում
 • սոցիալական միջավայրում շփվելու,  համագործակցելու կարողությունների զարգացում
 • ուշադրության, դիտողականության, կողմնորոշվելու, կենտրոնանալու  կարողությունների զարգացում
 • դիմացինին լսելու, համաձայնելու-հակադրվելու, դիմացինի կարծիքը հարգելու հմտությունների զարգացում
 • լեզվական և հաղորդակցական տարրերի զարգացում
 • մաթեմատիկական հասկացությունների  զարգացում
 • փոխշփում և համագործակցություն

Ուսումնական նյութեր

Ղազարոս Աղայանի մանկական ստեղծագործություններ

Ջանի Ռոդարիի ստեղծագործություններ

Ջանի Ռոդարի Ստեղծագործական երևակայության քերականություն

1-ին դասարան

 • Ի՞նչ կլիներ, եթե …
 • Հեքիաթների աղավաղում
 • Շուռ տված հեքիաթներ
 • Թարս հարցեր
 • Իսկ հետո ի՞նչ եղավ
 • Հեքիաթների շիլափլավ /Ռոդարի+Աղայան/
 • Ռոդարիական հնարներով անսովոր պատմություններ
 • Ռոդարին բակ-պարտեզում, լանջերին և այլուր

2-րդ դասարան

 • Ռոդարիական հնարքների կիրառմամբ անսովոր պատմությունների հորինում
 • Աղայանը ռոդարիական պատումով
 • Ռոդարին աղայանական պատումով
 • Բառախաղ-լեզվախաղ. մի բառ ես, մի բառ դու
 • Թարս հարցեր շիտակ պատասխաններով
 •  «Շրջված»,  «շփոթված» պատմություններ
 • «Ինչ կլիներ, եթե…»
 • Անսովոր կերպարների պատրաստում անսովոր առարկաներից
 • Ռոդարին խոհանոցում.անսովոր ուտելու կերպարներ
 • Ռոդարին բակ-պարտեզում, լանջերին և այլուր

3-րդ դասարան

 • Աղայանը ռոդարիական պատումով
  Ռոդարին աղայանական պատումով
 • Լիմերիքներ
 • Ռոդարին մաթեմատիկայում, մաթեմատիկական պատմություններ
 • Անսովոր կերպարների պատրաստում անսովոր առարկաներից (խոհանոցային պարագաներ, կենցաղային, տեխնիկական առարկաներ, թափոններ)
 • Ռոդարիական կենդանի, տիկնիկային ներկայացումներ, խաղ-թատրոն
 • Ռոդարիական ապրիլիկ
 • Ռոդարիական Զատիկ
 • Ռոդարիական մարմնամարզություն
 • Ռոդարին խոհանոցում.անսովոր ուտելու կերպարներ
 • Ռոդարին բակ-պարտեզում, լանջերին և այլուր

Աշխատանքները հրապարկվելու են բլոգներում, ենթակայքերում: