Նախագծի նպատակը՝      

«Ես», «Իմ ընտանիքը», «Իմ տունը», «Իմ ընկերները», «Իմ խաղալիքը» «Իմ սիրելի կենդանին» թեմաների շուրջ ստեղծագործական աշխատանքներ կատարելով՝ սովորողները կստեղծեն իրենց «անձնագրերը»:

Տևողությունը՝ 4 շաբաթ 

Ընթացքը՝  Սովորողների ուսումնական գործունեությունը կկազմակերպվի նշված թեմաներից յուրաքանչյուրի շուրջ՝ թեմայի շուրջ ինտեգրելով ուսումնական պլանում ընդգրկված հիմնական առարկաները։

Շաբաթվա գործունեությունը կամփոփվի դասարանի բլոգում։

Նախագծի խնդիրները ՝

 • Նպաստել սեփական անձի ինքնաճանաչողությանը, ինքնաբացահայտմանը, ինքնադրսևորմանը (հույզեր, ցանկություններ, դրանց արտահայտման ձևեր)
 • Ձևավորել սեփական անձի նկատմամբ վստահություն, ինքնուրույնություն
 • Զարգացնել ինքնասպասարկման կարողություններ
 • Ձևավորել սեփական դերի նշանակության, իրավունքների և պարտականությունների մասին գիտակցություն (համայնքում՝ դասարանում, դպրոցում, ընտանիքում, բակում)
 • Զարգացնել հաղորդակցական, ստեղծագործական կարողություններ
 • Ձևավորել և զարգացնել սեփական մտքերը հասկանալի, պարզ, ամբողջական նախադասություններով արտահայտելու, սեփական կարծիքը հիմնավորելու կարողություններ
 • Զարգացնել դիմացինին լսելու, բարեկիրթ վարվելակերպ դրսևորելու կարողությունները (լսածի վերաբերյալ հարցեր ձևակերպել և արտահայտել, լսել մինչև վերջ, չընդհատել)
 • Ձևավորել նկարչական, տեխնոլոգիական պարագաներից ճիշտ օգտվելու կարողություններ
 • Ձևավորել դիմանկար, բնանկար, նատյուրմորդ նկարելու կարողություններ
 • Զարգացնել երևակայությունը (նկարելու միջոցով)
 • Զարգացնել մանր մոտորիկան
 • Զարգացնել ուշադրությունը, ճարպկությունը, հնարամտությունը, տրամաբանությունը, կառուցողական մտածողությունը
 • Ձևավորել մաթեմատիկական տարրական պատկերացումներ առարկաների խմբերի, տարածության մեջ նրանց դիրքի, չափերի մասին
 • Սովորեցնել 1-10 թվանշանների գրությունը, թվերի կազմությունը
 • Սովորեցնել շաթավա օրերի անունները
 • Ձևավորել դասացուցակից, օրացույցից օգտվելու պարզագույն կարողություններ
 • Ձևավորել և զարգացնել համակարգչից օգտվելու կարողություններ
 • Զարգացնել Paint նկարչական խմբագրով աշխատելու կարողությունները
 • Ձևավորել կայքէջից, բլոգից օգտվելու կարողություններ (բացել աշխատասեղանին երևացող պատուհանը, գտնել համապատասխան բաժինը)
 • Զարգացնել շարժումների հստակություն, ճկունություն, արագաշարժություն, հնարամտություն
 • Ձևավորել ընկերային պատասխանատվություն
 • Զարգացնել հրահանգներ լսելու և արագ արձագանքելու կարողություններ
 • Զարգացնել լողալու, հեծանիվ վարելու կարողություններ
 • Ձևավորել և զարգացնել խմբային վարժություններ, խաղեր կատարելու կարողություններ (խմբի մաս զգալու, խմբի համար պատասխանատվություն ստանձնելու կարողություններ):

Ինտեգրկված առարկաներ՝

 • Մայրենի
 • Ես և շրջակա աշխարհը
 • Կերպարվեստ
 • Տեխնոլոգիա
 • Մաթեմատիկա
 • Համակարգչային գրագիտություն
 • Մարմնամարզություն

Նախագծի ընթացքում ուսուցանվող ստեղծագործություններ՝

Ա․ Խնկոյան «Աքաղաղն ու կտուրը»

Ա․ Խնկոյան «Մեղուն»

Ղ․ Աղայան «Արև, արև, եկ, եկ»

Ա․ Խնկոյան «Պապն ու շաղգամը»

Լ․ Տոլստոյ «Երեք արջերի հեքիաթը»

Հ․ Թումանյան «Ճամփորդները»

Հ․ Թումանյան «Ծիտը»

Հ Թումանյան «Աղվեսը»

Երգեր, խաղիկներ, պարերգեր

Արևների շարք

Մեղուն

Ձիուկ

Կաքավիկ

Եթե դուր է գալիս քեզ, արա այսպես․․․

Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա

Ազատ նկարչություն նախագծի թեմաների շուրջ, ինքնանկար, դիմանկար

Գունավոր թղթերով աշխատանք՝  արև, աքաղաղ

Պլաստիրինով, կավով ծեփ

Մաթեմատիկա, շարժական խաղեր

Առարկաների հատկությունները՝  համեմատում ըստ չափի, ձևի, գույնի, նյութի

Առարկաների տարածական առնչություններ՝ աջ-ձախ-մեջտեղ, վերև-ներքև, վերևինը-մեջտեղինը-ներքևինը, ներս-դուրս, վրա-տակ

Հավաքածուների համեմատում զույգեր կազմելու միջոցով, համեմատում շատ-քիչ-նույնքան

1-9 թվերը և թվանշանները՝ մինչև 10-ը առարկաների համրանք պատկերների միջոցով, ուղիղ և ետ համրանք

0-9 թվերի կազմությունը, 9- սահմանում գումարում, հանում, գումարի, տարբերության անհայտ բաղադրիչը գտնելը, 0 թիվը

Միանիշ թվերի համեմատումը

Երկրաչափական պատկերներ

Մարմնամարզություն

Շարային վարժություններ, հրահանգեր, մարզական խաղեր, եռանիվ, երկանիվ հեծանիվների վարում, լող

Ես և շրջակա աշխարհը

Տարվա եղանակներ, շաբաթվա օրեր, կենդանական աշխարհ՝ կենդանիներ, թռչուններ, միջատներ, սողուններ

Այցելություն ագարակ։

Նյութի աղբյուրը՝ Լուսինե Փաշայանի բլոգ։