Հիմքում՝  Ջանի Ռոդարիի 
  «Չտեսնված երկնակամարում ճախրող բառեր»  ստեղծագործական հնարքը։
Հնարքի էությունը կայանում է նրանում, որ իրար հետ «կապ չունեցող» երկու բառեր (օրինակ, գիրք և բաժակ, օվկիանոս և թերթ, ձի և կոշիկներ) ներկայացվում են  որպես հիմնական բառեր, որոնց շուրջ սովորողը պետք է պատումային դաշտ ստեղծի։

Ընթացքը
Բառերն առաջարկում է ոչ թե սովորեցնողը, այլ սովորողներն իրենք։ Կարելի է կիրառել հետևյալ կերպ․ յուրաքանչյուր սովորող գրում է որևէ առարկա, երևույթ նշանակող մեկ բառ։ Որից հետո ընտրված երկու բառերը (պատահական ընտրված թղթերից կամ համարակալման սկզբունքով) դառնում են հիմքեր, որոնց շուրջ երեխաները ստեղծում են պատմություն։

Նպատակը

  • հաղորդակցման, դիմացինին լսելու կարողությունների ձևավորում, զարգացում, ամրապնդում
  • սեփական տեսակետի արտահայտման հնարավորություն
  • երևակայության՝ որպես անհատական և ստեղծագործական համակարգերի էական տարրերի վերհանում, զարգացում, ամրապնդում


Արդյունք
Այս հնարքի միջոցով երևակայության համար բացվում են անծայրածիր հնարավորություններ, իսկ երևակայությունը երեխայի կենսակերպի անբաժան մասն է։ Յուրաքանչյուր անհատականություն, անկախ տարիքիքց, անընդհատ դեգերում է երևակայության լայն ու նեղ կածաններում։ Սակայն, ի տարբերություն մեծահասակների, երեխաները չեն կաշկանդում ներքին պատկերացումները, ինչի արդյունքում ձևավորվում է անհատական և համամարդկային հզոր միտք։ Այսպիսի հնարքի միջոցով կարող են հարյուրավոր հեքիաթներ ստեղծվել, որոնք մեկ այլ ծրագրի շրջանակներում կարող են մշակվել և դառնալ հրապարակային ստեղծագործություններ։