• Նախագծի անվանում

Արվեստի  զարգացման գրական-գեղարվեստական ուղղությունների դասընթաց-քննարկում։

 

 • Նախատեսված է  12-18 տարեկանների համար։
 • Մասնակիցներ

MSKH-ի սովորողներ, դասավանդողներ, արվեստագետներ, գրաքննադատներ, ժամանակակից գրողներ և այլք:

 • Իրականացման տևողությունը

Յուրաքանչյուր տարիքային խմբին համապատասխան  կկազմվի առանձին ծրագիր` համապատասխան  տևողությամբ:  Օրինակ՝   տարիքային փոքր խմբերի համար, հիմքում ունենալով հեքիաթների և դիցաբանական ուղղության հարստությունը, առավել մանրամասն  քննությունը, ծրագիրը կարող է տևել երկու  շաբաթից   մինչև  մեկ ամիս:

 • Նպատակը

Սովորողներին  ծանոթացնել համաշխարհային մշակույթում պատմական տարբեր շրջափուլերում ձևավորված գրական-գեղարվեստական ուղղություններին, դրանց առաջացման նախադրյալներին, զարգացման կամ անկման պայմաններին` նպաստելով նրանց ստեղծագործական-քննադատական մտքի զարգացմանը:

 • Խնդիրները

Ծրագիրը պետք է նպաստի  սովորողի գրական-դատողական, փիլիսոփայական-հոգեբանական առանձնահատկությունների վերհանմանը․սովորողը կդիտարկի արվեստը իր հիմնական առանձնահատկություններով` ինքն իրեն տեսնելով նոր արվեստի հիմքում:

 • Մասնակիցների նախնական կարողություններ և հմտություններ

Գրական որոշ ստեղծագործությունների  մասնակիցները պետք է ծանոթ լինեն` ըստ դպրոցական ծրագրերի:

 • Նախագծի ընթացքում  նախատեսվում է (ակնկալիքներ, արդյունքներ)

Փոխանցելով որոշակի գիտելիք` բացահայտել սովորողների մտային առանձնահատկությունները` հնարավորինս դրանք կիրառելով  արվեստի և գրականության նոր հնարավորությունների բացահայտման գործում:  

 • Միջավայրը (նշել իրականացման վայրերը)

Յուրաքանչյուր ուղղության ներկայացման առաջին օրերը` ՄՍԿՀ, ամփոփումը`  համապատասխան թանգարան, պատկերասրահ, թատրոն, կինո և այլն:

 • Անհրաժեշտ գործիքները

 Համակարգիչ` համապատասխան պատկերներով, դիագրամներով, տեսանյութերով, երաժշտական կատարումներով և այլն։

 • Կիրառվող մեթոդները

 Ներկայացում դասավանդողի կողմից, սեփական կարծիքի արտահայտում և տեսակետների առաջքաշում, հարց ու պատասխան մասնակիցների և դասավանդողի, որևէ գրողի կամ արվեստագետի միջև` համապատասխան քննարկվող ուղղության:

 • Համագործակցային գործունեություն

Ենթադրում է հանդիպումներ դասախոսների, արվեստագետների, գրողների, գրաքննադատների հետ, համագործակցություն «Գրքամոլ»  գրական ակումբի, տարբեր ամսագրերի և հրատարակչությունների հետ:

 • Խմբային գործունեություն

Ենթադրում է  փոխհամաձայնեցված և բաց քննարկումների համակարգ:

 • Հետազոտական-որոնողական գործունեություն

Սովորողի կողմից արվեստի յուրաքանչյուր ճյուղ կարող է դիտարկվել  որպես տիեզերական անչափելի  գաղտնիքներ պարունակող  համակարգ` յուրաքանչյուր անգամ նորի բացահայտման հեռանկարով, ինչը պրպտելու, համեմատելու, հակադրվելու  և բազմաթիվ այլ հնարավորություններ կընձեռի:

 • Ուսումնական գրականության, այլ ռեսուրսների ցանկ (տեղադրել հղումները)

Քանի որ ծրագիրը բավականին ընդգրկուն է, ցանկը կներկայացվի յուրաքանչյուր գրական ուղղության ծրագրին համապատասխան: Յուրաքանչյուր ծրագիր ներառելու է համապատասխան տեսական և գործնական նյութեր`տվյալ ուղղությանը համապատասխան  ստեղծագործությունների, ֆիլմերի, թատերական ներկայացումների, երաժշտական կատարումների  և այլնի ուսումնասիրություն:

 • Նախագծի իրականացման ընթացքը (ընդհանուր նկարագրություն)

Նախագծի հիմքում լինելու է տեսադասը: Առաջին օրը կլինի պատմական ակնարկ, հիմնական առանձնահատկությունների վերհանում,  տվյալ ուղղության ստեղծման, զարգացման, անկման նախադրյալների վերհանում: Կքննարկվի, թե տվյալ ուղղությունը ինչ ազդեցություն է թողել ոչ միայն  համաշխարհային մշակույթի, այլև, ընդհանրապես,  մարդկային հասարակարգի բոլոր խավերի վրա:

Հաջորդ  հանդիպմանը լինելու է  դաս-քննարկում: Սովորողները փոխանակվելու են կարծիքներով, առաջարկելու են, օրինակ,  որևէ  երկի հանգուցալուծման սեփական տարբերակը` այդ կերպ  կիրառելով ժամանակակից գրականության ամենատիրապետող եղանակներից մեկը` միֆաքայքայումը:

Ամփոփման հիմքում լինելու է, օրինակ,  թանգարանային այցելություն-քննարկում:

Կախված տվյալ ուղղության առանձնահատկություններից (կլինեն անհատական ստեղծագործական օրեր` որևէ ուղղության մոտիվներով)՝  հաջորդ  հանդիպումը կնվիրվի սովորողների անհատական ստեղծագործությունների ներկայացում-քննարկմանը:

 • Նախագծի ընթացքում  նախատեսվող ուսումնական  ճամփորդությունները, համագործակցությունները, կրթական փոխանակումները

Ճամփորդական ծրագիրը ներառելու է արվեստագետների տուն-թանգարանների, ճարտարապետական շինությունների  և այլ այցելություններ:
Ծրագրի շջանակներում համագործակցելու ենք  գրականագետների,  պատմաբանների, գրողների, երաժիշտների, նկարիչների, քանդակագործների և արվեստի այլ ճյուղերի ներկայացուցիչների, գրական ակումբների, հրատարակչությունների  հետ:

 • Նշել նախագծի հնարավոր հեռանկարային զարգացումները

Ծրագիրը կարող է նպաստել սովորողների գրական-քնադատական մտքի զարգացմանը,  ինչը  հնարավորություն կտա  նրանց ստեղծագործական նոր հնարավորությունների բացահայտման: Օրինակ` պոստմոդեռնիստական ուղղությունների ամփոփման արդյունքում կկազմակերպվի սովորողների կողմից պատրաստված քանդակների  բաց ցուցադրություն: