Դսաընթացի առաջին օրը կային նկատելի երևույթներ, որոնք  նպաստեցին  դպրոց ժպիտով մուտքին։ Նշենք կետերով․

  • ընդունելությունը

Բարեհամբույր ընդունելությունը դրական շարունակության առաջին գրավակնն է։ Իհարկե, շարունակությունն ավելին էր, քան զուտ դրական անվանելը։

  • քայլքը Կենտրոն-Հյուսիսային դպրոց-Մայր դպրոց երթուղով

Այն ադապտացման որոշակի հնարավորություն ընձեռեց և տեսանելի դարձրեց դպրոցի գեղարվեստական կողմի որոշ առանձնահատկություններ (քանդակագործների պուրակ, դպրոցի ներքին և արտաքին դիզայն, բաց՝ անցանկապատ տարածություն)։

  • բլոգային ուսուցում

Ուսուցանող Նվարդ Սարգսյանի կողմից կատարվեց հետևողական և մանրամասն դասավանդում։ Յուրաքանչյուրի նկատմամբ դրսևորվեց անհատական մոտեցում, ինչը նպաստեց դասընթացի էլ առավել հաճելի ընթացքին։

  • փոխշփում

Անմիջական շփումը, ինչպես նկատվեց, դպրոցի էական հատկանիշներից է։ Յուրաքանչյուր մասնագետ, անգամ հայացքով, թողեց  հաճելի տպավորություն։